جزوات کمکی برای مباحث عمومی ازمون استحدامی 

1- یکی ازموارد مهمی که در ازمون استخدامی سوال می اید محث هوش و استعداد تحصیلی می باشد که نمونه سوالات سال های گذشته و سوالات این جزوه بسیار کمک می نماید و با توجه به رقابت زیاد داوطلبان ازمون استخدامی می توانید با کلاس های اموزشی این مبحث که بسیار راخت است را در ازمون بالا بزنید هرسال قبل ز ازمون استخدامی کلاس های هوش و استعداد تحصیلی در موسسه فروغ دانش گرگان برگزار می گردد. برای دانلود نمونه سوال به لینک فوق  مراجعه شود

هوش و استعداد تحصیلی