امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برنامه ازمون های جامع موسسه تا تیر96

موسسه فروع دانش هم به صورت انلاین هم به صورت حضوری هر 5 شنبه ازمون های ازمایشی ارشد پرستاری را برگزار می نماید که این ازمون ها میزان امادگی داوطلبان را برای ازمون ارشد پرستاری نشان می دهد که در انتهای هر ازمون بر روی کارنامه داوطلبان کامنت و نقد تحلیل گذاشته می شود.

علاقمندان  می توانند برای ثبت نام با مدیریت داخلی موسسه فروغ دانش هماهنگی نمایند

01732225207

شیوه مطالعه برای ازمون ارشد پرستاری

شیوه مطالعه دروس روان کودکان مادران و بهداشت

شیوه مطالعه درس داخلی جراحی برای ازمون ارشدپرستاری

برنامه ریزی ارشد و دکترا

 

gt; </p> <p>""""""""""""""""""""""</p>"</p>"