امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ضرایب ازمون رشته ارشد پرستاری

 

داوطلبان آزمون ارشد برا جزئیات دفترچه/ تاریخ ثبت نام و اطلاعات کامل ازمون ارشد وزارت بهداشت می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند

 http://sanjeshp.ir/