امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

ثبت نام در آزمون آزمایشی دکترای پرستاری

 

نام *
Invalid Input
مثال: محمدامین
نام خانوادگی *
Invalid Input
مثال: علی پور
جنسیت *
Invalid Input
درجه علمی *
Invalid Input
شماره فیش واریز *
Invalid Input
تصویر فیش واریزی
Invalid Input
لطفا تصویر فیش واریزی را با حجم حداکثر 500 کیلوبایت انتخاب نمایید.
آدرس
Invalid Input
مثال: گلستان، علی آباد کتول، خیابان دانشگاه
تلفن همراه *
Invalid Input
مثال:09302185455
پست الکترونیک *
Invalid Input
این پست الکترونیک به عنوان نام کاربری نیز به کار می رود.
رمز ورود *
Invalid Input
بهترین رمز ترکیبی از اعداد، حروف وعلامات می باشد. (هنگام وارد کردن رمز به زبان صفحه کلید خود دقت نمایید.)
تکرار رمز ورود *
Invalid Input
اینجانب با ارسال این فرم تقاضای خود برای ثبت نام در آزمون های آزمایشی دکترای رشته پرستاری اعلام می نمایم.

ثبت نام در آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد پرستاری

 

نام *
Invalid Input
مثال: محمدامین
نام خانوادگی *
Invalid Input
مثال: علی پور
جنسیت *
Invalid Input
درجه علمی *
Invalid Input
آدرس
Invalid Input
مثال: گلستان، علی آباد کتول، خیابان دانشگاه
تلفن همراه *
Invalid Input
مثال:09302185455
پست الکترونیک *
Invalid Input
این پست الکترونیک به عنوان نام کاربری نیز به کار می رود.
رمز ورود *
Invalid Input
بهترین رمز ترکیبی از اعداد، حروف وعلامات می باشد. (هنگام وارد کردن رمز به زبان صفحه کلید خود دقت نمایید.)
تکرار رمز ورود *
Invalid Input
اینجانب با ارسال این فرم تقاضای خود برای ثبت نام در آزمون های آزمایشی ارشد رشته پرستاری اعلام می نمایم.