امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

داوطلبان آزمون دکتری با تغییرات زیاد منابع و سبک دکتری دچار سردرگمی و ابهام زیادی شده اند که متاسفانه اعلب همکاران به موسسات و جزوات نامعتبری پناه می برند

در ازمون دکتری درس اول شما اصول مفاهیم پرستاری می باشد که پیشنهاد می گردد کتاب پوتر پری برای شروع مطالعه شوند.

داوطلبان گرامی بدانند قرار نیست سوال از متن کوزیر یا پوترپری اید بلکه طراح سوال می خواهد درک و فهم شما در مورد مسائل پرستاری به خصوص مباحث سرفصل های( کنترل عفونت/مدیریت پرستاری/ اخلاق پرستاری و آموزش پرستاری ) را بسنجد

در کانال ارشد و دکتری پرستاری فروع دانش همواره مطالب و نمونه سوالاتی قرار داده می شود تا شما بزرگواران با سبک سوالات اشنا شوید

بهترین منبع و کمک این می باشد شما نمونه سوالات ازمون دکتری سال های قبل را مرور کنید که نویسنده از ماه اینده کتابی را چاپ می نماید تا شما با این سوالات اشنا شوید.

شما باید فصل های مدیریت/فرایندپرستاری/ قانون اخلاق / کنترل عفونت/گزارش نویسی/اموزش بیمار بیشتر از همه بخوانید

برای مبحث مفاهیم و نظریه ها می توانید از کتاب نظریه های پرستاری نشرجامعه نگر نویسنده دکتر حجتی استفاده کنید به خصوص تئوری های (اورم/روی جانسون  نیومن  کینگ  اورلاندو نایتینگل  لوین   بنر پندر)

روش تحقیق 

حتما از کتاب امار و روش تحقیق در پرستاری دکتر حمید حجتی و دکتر شریف نیا مطالعه نمایید این کتاب به گواه بسیاری از صاحب نظران واهل فن پرستاری کاملترین روان ترین منبع روش تحقیق می باشد.

فصل انواع مطالعات/نمونه گیری/ روایی پایایی/ نقد مقالات/آمار و تست های اماری این کتاب چندین دور بخوانید

کتاب کی بوک روش تحقیق نشرجامع نگر منبع خوب کاربردی برای جمع بندی مطالب به خصوص در 40 روز اخر خواهد بود

 

 

استعداد تحصیلی

دو کتاب در موسسه فروغ دانش موجود می باشد که به شما کمک می نماید تا 40درصد بزنید . داوطلبان می توانند در کلاس های امادگی ازمون دکتری در مبحث استعداد تحصیلی شرکت نمایند