امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتری پرستاری مدرس 93

 

برای دفترچه سوالات ازمون دکتری پرستاری توصیه می شود کتاب دو جلدی سوالات ازمون دکتری پرستاری نشرجامعه نگر نویسنده دکتر حمید حجتی را مطالعه نمایید. همچنین پاسخ های تشریحی این دو کتاب حتما تا کنکور حداقل 3 دور مرور شود