امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصول مباني مهمترين درس در ازمون دكتري مي باشد كه نحوه مطالعه ان خيلي مهم مي باشد در ازمون دكتري مثل ارشد نيست طراح دانش شما را ارزيابي نمايد بلكه قدرت نقد شما را ارزيابي مي نمايد. لذا نحوه مطالعه درست اين سرفصل مهم است

بنا به تجربه مطالعه كوزيز پيشنهاد نمي گردد چون حجيم و ترجمه خوبي ندارد و پيشنهاد مرور كتاب پوتر پري نشرجامعه نگر مي باشد كه جهت درك بهتر مي توانيد بانك سوال كتاب پوتر هم بزنيد كه سوالات اخر هر فصل تشريحي شرح داده است.

توصيه من به تمامي همكاران شركت در كلاس هاي تست اصول مباني براي يادگيري بهتر و مهارت در اين بخش اصول مهارت هاي پرستاري بسيار كمك كننده مي باشد كه در كلاس ها با روش كاملا تحليلي نقدانه مباحث اموزش داده مي شود.

به هيچ عنوان به شما پيشنهاد حذف فصول و عدم مطالعه نمي شود زيرا همه فصل ها مهم است ولي برخي فصول مهمتر است

فرايندپرستاري/گزارش نويسي/دارو/اخلاق/زخم/كنترل عفونت/فصل حركت و توانبخشي 

در قسمت دارو مراقبت باشيد دو مدل سوال داريم اطلاعات دارويي و مداخلات پرستاري كه چگونه خواندن ان بسيار مهم است

فصل حركت توانبخشي و ايمني شايد فصلي باشد كه در نگاه اول فصل خوبي نباشد ولي بسيار مهم است و سوالات به صورت تركيبي با ساير فصول مي ايد.

 فصل بررسي وضعيت در پوتر نيست توصيه مي گردد قسمت جزوه كوزير كه فقط فصل بررسي وضعيت است مطالعه گردد. همچنين در فصل ارتباط در يك جلسه كلاس كامل با تست اموزش داده مي شود نيازي به مطالعه كوزير نمي باشد.

در اصول مباني تست به شما خيلي كمك مي نمايد توصيه مي گردد كتاب بانك سوال اصول مباني دكتر حجتي نشرجامعه نگر كه سوالات كنكور سال 74تا 96است را چند دور تا كنكور فصول را بزنيد. همچنين اگر وقت اضافي داريد سوالات ساندرز هم بسيار كمك كننده مي باشد. هرچند ساندرز سطح ان يك سطح پايين تر از دكتري است ولي سوالات خوبي دارد به خصوص فصل 7به بعد ان بسيار سوالات خوبي دارد.

برای درس اصول فنون پرستاری  فصل اول

مدل باور سلامت و مدل ارتقای سلامت مهم است حتما از کتاب کی بوک مفاهیم پرستاری مدل نیومن و پندر مطالعه شود

 مدل های سلامتی کل نگر /سبک زنگی و عوامل خطر در سلامت بیشتر مطالعه شود. در فصل دوم مجدد مدل نیومن و سطوح پیشگیری مطالعه گردد. فصل وسوم بسیار مهم است خصوصا مدل نایتینگل که از کتاب کی بوک مفاهیم پرستاری مطالعه گردد و همچنین از کتاب کی بوک قسمت چالش های حرفه ای  شدن پرستاری یا تئوری پپلاو و نقش های پرستاری مطالعه شود و از کتاب پوتر پری نشرجامعه نگر قسمت حرفه پرستاری کمبود پرستاری  و ژنومیک مطالعه شود

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به كانال موسسه مراجعه گردد

ارادتمند شما

دکتر حمید حجتی

H_HOJJATI1362@YAHOO.COM