امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

بعد ازمون دكتري سال 99 اطلاعات كاملي در خصوص ايستگاه ها در كانال و سايت قرار خواهد گرفت.

 

براساس قانون جدید بیشترین درصد ازمون دکتری به نمره شفاهی تعلق می گیرد که بسیار مهم می باشد که سعی می شود برخی از ایتم های ضروری این قسمت شرح داده شود.

1- مقاله

یک قسمت مهم می باشد به خصوص مقاله مستخرج از پایانامه باشد امتیاز خوبی دارد.

مقالات علمی پژوهشی یا نمایه در پایگاه های معتبر نظیر پاب مید/اسکوپوس/ isi/امتیاز خوبی دارد.

نکته : مقالاتی که توسط شرکت های نامعتبر چاپ می شود و هیچ جایی نمایه نمی شود در مجلات مشترک با رشته های برق ادبیات عمران چاپ می شود یا به عبارتی ای اس ای لیستت هستند ارزشی ندارد سعی کنید مقالات wos چاپ کنید.

در مقالات نویسنده اول و مسئول امتیاز بیشتری دارد.  ولی هر مقاله علمی پژوهشی یا حتی علمی ترویجی که نفرات همکار هم باشید کار بردی است. پیش بینی می گردد مقاله 2نویسنده مسئول یا اول به همراه 3تا4 مقاله همکار کفایت داشته باشد. ولی در صورت داشتن مقالات متعدد روز مصاحبه همه مقالات خود را به همراه داشته باشید.

2- طرح پژوهشی

طرح های پژوهشی پایان یافته به خصوص طرح های مشترک با مراکز دیگر نظیر تامین اجتماعی بنیاد شهید.. ارزشمند است. پیش بینی می گردد داشتن 2طرح هم به عنوان مجری یا همکار کفایت نماید.

 

3- کتاب

درخصوص کتاب اگر با ناشر دانشگاهی باشد امتیاز خوبی دارد و حتما باید به تیراژ و تخصص نویسنده در ان توجه شود و حدالامکان کتاب توسط ناشر تخصصی پرستاری و علوم پزشکی چاپ گردد. داشتن 1یا2 کتاب حتی به عنوان همکار کفایت می نماید.

 

4- سایقه تدریس

گواهی تدریس تئوری خیلی خوب می باشد و ترجیح همراه خود داشته باشید به خصوص در دروس غیر مرتبط مثلا فردی که ارشد کودکان است در جراحی هم تدریس نماید . همچنین کاراموزی و واحد بالینی امتیاز خوبی دارد که به نظر می رسد با داشتن 30 واحد تدریس هم دید و نمره خوبی از مصاحبه بگیرید. سابقه های تدریس بیمارستانی نظیر کارگاه امتیاز خاص ندارد ولی توصیه می شود حتما روز مصاحبه همراه خود داشته باشید.

 

5- سابقه بالین

یکی از قسمت های مهم می باشد که داشتن سابقه  بالین بالای 3 سال و ان هم در بیمارستان و داشتن سابقه مدیریتی نظیر سرپرستاری و سوپروایزری  در گذشته امتياز زيادي داشته است ولي از كنكورهاي جديد غيرمستقيم تاثير دارد و مي تواند ديد خوبي ايجاد نمايد

 

6- سخنرانی در همایش

سخنرانی مقاله در همایش های داخلی و خارجی امتیاز دارد حداقل 2تا3 سخنرانی باشد خوب است. توصیه می شود روز مصاحبه حتما گواهی سخنرانی و صفحه یا کتابچه چاپ شده خلاصه مقالات با خودتان ببرید. پوستر امتیاز ندارد ولی ترجیح در رزومه خودتان باشد.

 

7- مسئولیت قسمت های edo,edc

یا پست های اجرایی مثل مدیر گروهی دید خوبی در مصاحبه کنندگان ایجاد می نماید.

 

8- موضوع پایان نامه و مقالات و مستخرج از ان و تسلط

بسیار مهم می باشد

در ايستگاه پايان نامه امار كارت بايد بلد باشي

خيلي مهم است از پايان نامه مقاله يا مقالاتي استخراج شود

بايد بگوييد كه چه فايده كاربردي براي پرستاري داشته است