امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

- امار و روش تحقیق

امار و روش تحقیق دکتر حجتی و دکتر شریف نیا نشرجامعه نگر

کتاب قوق خوب و کامل می باشد تقریبا کاملترین منبع با زبان ساده و کاربردی می باشد

 

کی بوک روش تحقیق  نشرجامعه نگر

این کتاب خیلی خلاصه و کاربردی مباحث روش تحقیق را به سبک کاملا تستی آزموزش می دهد. برای جمع بندی کتابی مفید می باشد

 

کتاب بنزو کرو نشراندیشه رفیع

کتاب پولیت بنزو گروه

 

 

اصول مفاهیم پرستاری

کتاب پوتر پری نشر جامعه نگر و کتاب کوزیر

کتاب اصول نظریه های پرستاری نشرجامعه نگر

کتاب استعداد تحصیلی

 

تمامی این منابع در موسسه فروغ دانش گرگان موجود می باشد که از طریق پست به تمامی مناطق کشور ارسال خواهد شد