امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

- امار و روش تحقیق

امار و روش تحقیق دکتر حجتی و دکتر شریف نیا نشرجامعه نگر

کی بوک روش تحقیق  نشرجامعه نگر

کتاب بنزو کرو نشراندیشه رفیع

کتاب کی بوک روش تحقیق نشرجامعه نگر

 

لازم به ذکر است با توجه به تغییرات منابع ازمون دکتری پرستاری به زودی جدیدترین منابع در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد

 

حتما سوالات دکتری پرستاری از کتاب بانک سوالات ازمون دکتری پرستاری قسمت روش تحقیق و نظریه های پرستاری را مطالعه کنید به خصوص قسمت سنچش و مدیریت و مهمتر روش تحقیق