امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موسسه فروغ دانش با کادری مجرب در خصوص چگونگی انالیز اماری و کشیدن جداول اماری و تحلیل داده ها مشاوره می دهد. لازم به ذکر است موسسه از نوشتن پایان نامه معذور می باشد. زیرا کاری غیر اخلاقی می باشد و هدف فقط ارائه مشاوره جهت تقویت پژوهش های شما می باشد.