امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قابل توجه دانشجویان پرستاری

موسسه فروغ دانش جهت همکاری و کمک به دانشجویان ارشد پرستاری با توجه به تجارب علمی پژوهشی خود در مورد عنوان پایان نامه ارشد پرستاری مشاوره لازم را ارائه می دهد. هدف از این خدمت همسویی تحقیقات پرستاری می باشد . بیشترین تاکید و توصیه این موسسه کارهای خوب و مناسب بر روی بیماری های مزمن و خانواده و مراقبین انها و همچنین طب مکمل و اسلامی می باشد. دانشجویان در صورت تمایل می توانند با موسسه در این خصوص در ارتیاط باشند. این مشاوره ها به هیچ عنوان با هدف درامد نیست بلکه فقط جهت راهنمایی و جهت دادن به پژوهش های دانشجویان ارشد و همکاران پرستاری می باشد

حیطه های کاری پیشنهادی

اختلالات خواب در همسران جانبازان

روش های مقابله ای مذهبی و معنوی در متغییرهای روان خانواده های بیماران مزمن

بررسی مفهوم و نگرش مرگ

روش های مقابله ای معنوی و مذهبی در سالمندان

اموزش های مجازی اینترنت تلگرام پیامک در خودمراقبتی و متغییرهای خانواده یا بیماران مزمن

..............